up


Under 2014 och 2015 ska Örebro länsteater och Riksteaterns Tyst Teater tillsammans med en mångfald av samarbetspartners förverkliga "Wonderland - ett visuellt landskap". Wonderland förvandlar Örebro till en magisk värld med hemliga trädgårdar, gömd konst, kulturella tea-parties, installationer, nattlig dans och fyrverkerier på ljusan dag. Oväntade möten mellan konstnärer och medborgare, allt inspirerat av visuell kommunikation.
Wonderland involverar konstnärer, artister, arkitekter, forskare, idrottare och politiker likväl som skolor och föreningar i konstnärliga visuella processer under längre tid - ett konstverk över tid och plats.

 

 

"Wonderland - ett visuellt landskap" är ett projekt inspirerat av "Alice i Underlandet". För att lyckas med detta behöver vi många - tillsammans är vi starkare! Efter succén med FAME Visukalen fortsätter vi utveckla visuell scenkonst på lika villkor med Örebro som nav och med teckenspråk i fokus.


HUR:

Möten mellan människor är en förutsättning för förändring!
Scenkonst är vårt verktyg för att skapa genuina möten och att gestalta resultatet med. Scenkonsten både utmanar och ifrågasätter den rådande verklighet vi lever i. Vi skapar möten mellan människor och verksamheter - över språk och kulturgränser. I mötet får vi perspektiv på oss själva och vår omvärld. Vi får utforska vem vi vill vara, vad som skiljer oss åt och vari likheterna finns.

NÄR:

 

ÅR 2014 Samarbeten identifieras. Människor och platser koordineras.

HÖST 2014/VÅR 2015 Möten mellan grupper i regionen sätter på gång. Projektet utgår från nyfikenhet och mod.

HÖST 2015 Den avslutande manifestationen skapas med inspiration ur höstens möten.

 

 

Under hösten 2015 tar Wonderland över Örebro centrum – med koppling till andra orter, beroende på vilka samarbetspartners som medverkar. Tillsammans med er och teckenspråkiga artister och medborgare skapar vi Wonderland. Torn och torg, skyltfönster och skolor - direkt eller via etern - överallt uppstår magi. En visuell fest där det inte är klart vem som lär vem och vad som uppstår ur vad.

 

 

 

VARFÖR VARA SAMARBETSPART:

 

Vi söker samarbetspartners som vill utvecklas, möta någon oväntad, förändra och förändras. Vi vill möta en mångfald andra nyfikna och tillsammans skapa unik konst och nya nätverk.
Förhoppningen är att mötet mellan scenkonst och forskning ska medverka till förnyelse och utveckling av scenkonsten och bidra till att skapa möten mellan praktik och kunskapsbildning i nära samverkan med sin publik och det omgivande samhället. Det arbete vi gemensamt gör skapar underlag för kunskap som beforskas och sprids, nationellt och internationellt
Projektet är en del av DoT (Delaktighet och Teater).

Kontakta petra.weckstrom@lansteatern.se eller dot@lansteatern.se om du vill veta mer eller är intresserad av att bli samarbetspart.

 

 

 

Vid skrivande stund är det fem år sedan Örebro kommun utropade sig till Europas teckenspråkshuvudstad och den 13 maj arrangerades en paneldiskussion i Rådhuset med politiker och undertecknare och speciellt inbjudna för att fråga om och diskutera detta. Efter paneldiskussionen ägde en öppen AW rum på Clarion Hotel dit alla var inbjudna. För underhållningen stod Tommy Krångh och Romel Belcher som framförde sina omtyckta teckenspråksgestaltningar av melodifestivallåtar.

Dagen efter, den 14 maj, firades teckenspråkets dag på Örebro Teater. Programmet var fullspäckat och innehöll programpunkter så som föreläsningar, dansworkshops, sånguppvisningar, öppna forum, teaterföreställningar och autografskrivning/fotografering med Signmark. För barnen fanns det även en hoppborg, ansiktsmålning, blåsning av stora såpbubblor samt diverse övrigt pyssel.

Kvällen avslutades med två omtyckta konserter på Satin, tillsammans med ett antal andra artister, bjöd på internationell teckenspråksrap.

Se programpunkterna i detalj på Örebro kommuns hemsida: Här

Blandade bilder från #lovetsporebro 13-14 maj 2015

Posted by Wonderland, Örebro on Tuesday, May 19, 2015

22-24/9: Medverkade i ViLS-2

Petra Weckström och Casper Lund medverkade i Virtual Learning Sites as Languaging Spaces (ViLS-2) vid Örebro universitetTidigare under vintern 2014 och våren 2015 har DoT/Wonderland anordnat flertalet workshops och möten mellan folk av alla åldrar. För de allra minsta har vi vid två tillfällen haft Barnveckor på Örebro Teater.

Dessa tillfällen har inneburit att teaterns lokaler har fyllts med hundratals – både teckenspråkiga och icke-teckenspråkiga – barn som aldrig tidigare har möts. Tillsammans har vi ägnat oss oss åt workshops, samtal, gemensamt skapande, ansiktsmålning och teater – allt under temat ”Alice i Underlandet”.

Under en speciell dag i september 2015 blev det dags att samla dessa barn en sista gång för ett stort gemensamt teaparty! Där blev det dans, lekar och ett stort teaparty med frukt och godis åt alla. Kanske fälldes en och annan en tår när det blev dags att skiljas åt (se bilder nedan).

Vi avslutar veckan med en samling bilder från Barnens dag på Örebro Teater. Det blev dans, lekar och ett stort teaparty...

Posted by Wonderland, Örebro on Friday, September 18, 2015

 


 

I samband med Wonderlands avslutning kommer en internationell tvärsektoriell konferens att äga rum
med titeln: Going Beyond Inclusion. New forms of Cultural Spaces in the 21st century - ICS 2015

Bakgrund

Delaktighet (eller marginalisering) av medborgare vad gäller ålder, identitet, geopolitiska mfl kategorier i samhället har länge varit ett bekymmer i dagens demokratier. Frågor kring inkludering och delaktighet är centrala, inte minst på grund av den ökade globaliseringen. Forskare och konstnärer har under lång tid fokuserat på och belyst frågor kring inkludering och delaktighet utan att komma bortom att definiera dessa på grundval av olika marginaliseringskriterier. Frågor om delaktighet, dialog och marginalisering fokuseras specifikt vid den nätverks- och tvärvetenskapliga forskningsbaserade miljön CCD (Communication, Culture and Diversity = Kommunikation, Kultur och Mångfald) vid Institution HumUS, Örebro universitet i Sverige. ICS 2015 ingår i CCD:s internationella konferesserie.

I projektet DoT möts representanter från CCD (Örebro universitet), Region Örebro Län, Örebro Länsteater, Riksteaterns Tyst teater, Riksteatern Örebro Län, Iris Hadar med flera.

Konferensens fokus och avsikter

Målet för ICS 2015 “Bortom inkludering. Nya former av kulturella rum under 2000-talet” är att möjliggöra för en mångfald av representanter från samhället att mötas och diskutera bortom de traditionella definitionerna på hur människor kan bli eller borde bli konceptualiserade och inkluderade i institutionella arenor (såsom skolor, vård sektor, arbetsplatser, kulturella institutioner m fl).

ICS 2015 markerar slutet på DoT och början på etableringen av en långsiktigt hållbar plattform för ett brett nätverk, inom och tvärs över konstnärliga och samhälleliga sektorer. Nätverket ska sikta mot ett intersektionellt tvärvetenskapligt fokus, bortom ett hierarkiskt upp ifrån och ner perspektiv. Exempelvisatt inkludera färgade människors olika könspositioner, funktionsförmågor, socioekonomiska styrkor etc, istället för traditionella disciplinära domäner såsom etnicitet, genus, special pedagogik, handikappvetenskap, klass, lingvistik etc

Nätverket vill nå institutioner som kulturella organisationer, regioner, arbetsförmedlingar, kommuner, frivilliga organisationer, etc. Med andra ord, ICS 2015 har som syfte att skapa broar som för samman expertkunskaper uppbyggd inom ramen för DoT och gå bortom det traditionella sättet att skapa inklusion av ”den Andre”. Efter åratal av diskussioner och explorativt arbete inom olika fält och institutioner, nu behöver vi gå vidare…

Hur skapar vi nya kulturella rum utifrån frågor om vem/vilka, när, hur och var? Vilka nya former av samarbeten kan förstärka redan stabila tvärvetenskapliga forskningsarbeten och kulturella institutioner för att kunna bidra till ett hållbart inkluderande samhälle?

Vad (sam)formar olikheter och vilka samhälleliga arenor manifesterar identiteters olikheter under 2000-talet? Vem/vilka är ansvariga för att bestämma över de kulturella kontexterna i stadslandskapen och varför ser dagens samhälle ut såsom de gör?

Vilken roll spelar konst och kultur (i en vid mening) för att öka medvetenheten kring hur ojämlika förutsättningar det är idag för makthavare respektive medborgare från olika sub-kulturer, åldersgrupper, funktionsförmågor?

Vilka visuellt-orienterade landskap och visualscapes har projekt DoT lyckats uppmärksamma och på vilka sätt inkluderar (och exkluderar) dessa medborgare i Region Örebro? Vad har dessa erfarenheter lärt oss när det gäller processer som marginaliserar människor i andra kontexter?

Konferens struktur

ICS 2015 erbjuder deltagarna följande fyra dimensioner:

  1. En internationella konferens med inbjudna keynotes och paneldiskussioner under halva dagen. Praktiskt orienterade kunskapsutbyten under halva dagen i form av konstnärliga workshops där deltagarna fokuserar kritiskt utifrån en central retorisk formulering: kultur för alla, på lika villkor.
  2. Undersöka på individbasis hur vi kan beskriva och uttrycka erfarenheter i en föränderlig flerspråkig och multikulturell värld i syfte att bidra till en kollektiv fördjupad förståelse av mänskliga olikheter i ett hållbart inkluderande samhälle.

Den fjärde dimensionen flätar samman ovanstående tre inom “Wonderland”, ett visuellt landskap. Wonderland har under 2014-2015 skapat mötesplatser över tid och rum för ett flertal grupper i regionen. Med konst som ett verktyg har Wonderland varit ett interaktivt samhällsutvecklingsexperiment där frågor om tid, makt och normer undersökts visuellt och sensuellt. Kan återkommande workshops med grupper bidra till en personlig likväl som samhällelig hållbar utveckling när det gäller empowerment och likvärdighet?

Vecka 50 hade Wonderland barnvecka vid Länsteatern i Örebro där några förskolor i Örebro deltog. 3 hela dagar med möten fylld av glädje, lek och skratt!


4 förskolor – ca 125 barn – fördelat på 3 dagar. Hel dag med aktiviteter inspirerad av "Alice i Underlandet" – där vi bland annat gick under jorden och jaga kaninen. Det blev tid till kreativt berättande. Smink. Vi hann också med att skapa en drömsamhälle! Detta blev en succé – ny barnvecka planeras till våren.

De här två barnveckorna skall till sist mötas på en gigantiskt tea party i juni.

Av Nina Raine
REGI: Dritëro Kasapi
SCENOGRAFI/KOSTYM: Johanna Mårtensson

Premiär på Örebro Teater Lördag 6 December.

En familj är en institution med egna regler, roller och skämt. Billys familj är en högljudd skara neurotiska excentriker där alla pratar, men ingen lyssnar. Ingen utom Billy, som är döv. När Billy möter Sylvia, en hörande kvinna med döva föräldrar som nu själv håller på att bli döv, upplever han för första gången att någon lyssnar på honom. Billys identifikation med den döva världen skapar frustration i familjen och hans önskan att Sylvia skall lära honom teckenspråk mottas med ilska och skepsis. Till slut tvingas Billy tystna för att bli hörd.

Tribes är ett varmt och existentiellt drama med komiska undertoner om familjen som kärleksfullt fängelse, om språkets betydelse för vår identitet och vikten av att hitta sin egen röst. Pjäsen, som hade premiär i London 2012 har belönats med flera priser, däribland Drama Desk Award for Outstanding Play och 2012 New York Drama Critics Circle Award. Nu får denna pjäs Sverigepremiär på Örebro Länsteater.

 

15-17/10 DoT kommer att delta vid LanDpost.


Forskningsledaren Anna Karin Frih och professor Sangeeta Bagga Gupta har deltagit vid forskningskonferensen LanDpost: "Languaging and Diversity in the age of post-colonial Glocal-medialization" den 15-17/10 i Mysore, Indien.

Anna- Karin Frih presenterade ett paper med titeln "Systematic review of research on language, identity and participation with special focus on young people and deaf studies".

5-6/3 Medverkat i Kulturtinget

Marianne Öberg-Tuleus, forskningsledare under år 1 föreläste med titeln " En kritisk reflektion med utgångspunkt i tre regionala kulturplaner". I de regionala kulturplanerna för Sörmland, Västmanland och Örebro län talas det om "kultur för alla" och en kan läsa sig till att det handlar om mångfald, jämlikhet, ålder och samhälls-sammanhang. Men gäller det "mig"? Vilka sociala identiteter, eller identitetspositioner, konstrueras i kulturplanerna? Vem eller vilka är det som ska inkluderas och vad betyder det för visionen om ett inkluderande samhälle? En av arrangörerna var Riksteatern Örebro län.

11/4 Medverkat i Delaktighet för Barn och Unga Temadag sjulän

Forskningsledare Anna- Karin Frih samt professor Sangeeta Bagga- Gupta deltog i denna temadag.

Temagrupp Kultur och Teckenspråk.Mötestillfällen hittills: 2013-10-15, 2013-12-06, 2014-02-11, 2014-05-06.

Maria Norberg – ansvarig för kartläggningen som färdigställdes under år 1- leder Örebro läns landstings temagrupp Kultur och Teckenspråk. En stor del av utvecklingsområdena i Örebro läns regionala kulturplan kräver samverkan för att de ska kunna uppnås. Örebro läns landstings kulturenhet har därför tagit initiativ till att forma temagrupper. Syftet med att Maria leder temagruppen är dels att möjliggöra att erfarenheter dragna av Visukalprojektet ska inkluderas i framtida revideringar av kulturplanen och dels att sprida de erfarenheter och kunskaper som Kartläggningen presenterar.

8/5 Wonderland workshop

 

 

 

En första prova-på workshop innan hösten för alla som är nyfikna på om man vill delta i Wonderland och bilda en grupp till hösten. Workshopledare: Alexandra Royal, Josette Bushell- mingo, Petra Weckström och Maria Sundholm Närvarande i workshop: Dövas förening, Kulturcollege, Teckenbro Media AB, ABF, Örebro Riksteaterförening, Fellingsbro folkhögskola, Kulturenheten ÖLL m.fl.

5/6 Wonderland ledde "Djurkul i parken" för förskolebarn, för Friskis & Svettis.

 

Örebro Friskis & Svettis hade djurkul i parken för förskolebarn. Wonderland ledde ett pass för förskolebarn i kanindräkter - som är en av symbolerna vi utgår från.

23/5 Medverkan vid CBK Tvärforskardag

 

 

Petra Weckström, projektansvarig presenterade DoT på Tvärforskardag på Centrum för barnkultur, Stockholms universitet. Centrum för barnkulturforskning anordnar varje vår en tvärvetenskaplig barnkulturell forskardag. Denna brukar äga rum i april/maj och forskarstuderande och forskare från skilda institutioner och centra möts då för att diskutera pågående projekt och aktuell forskning. Till dessa dagar ansluter sig också forskare med barnkulturella ämnen från andra universitet/högskolor i Sverige och Norden.

12-13/6 Medverkat i Rikstolkkonferens

 

 

 

Örebro Wonderland hade en utställning på Rikstolkkonferensen, berättade om projektet.

 

 

 

Inom ramen för DoT presenterades ett internationellt gästspel från gruppen Seña y Verbo (Mexico)

Seña y Verbo: teatro de sordos är ett konstnärligt och pedagogiskt projekt i Latinamerika. Sedan grundandet 1993 har Seña y Verbo uppnått internationellt erkännande för sin höga kvalitet och för den inverkan den har haft på Mexikos dövssamhälle. Teatergruppen med döva och hörande skådespelare spelar för vuxna och barn under hela året. I dessa pjäser kombineras mexikansk teckenspråk med talad spanska och skapar föreställningar som båda döva och hörande kan ta del av.

Gästspelet inkluderade föreställningar den 27/4 samt ett seminarium med inbjudna gäster och publik från Örebro.

Samarrangörer: Örebro länsteater, Riksteaterns Tyst Teater och Dövas förening i Örebro.

 

Music for eyes (Musik för ögonen) är resultatet av en förening av två olika världar, en värld av tysta bilder av döva och immateriella universum av musik, som förenas av ett gemensamt språk: teatern. Föreställningen är avsedd för förskolebarn, men är ändå fascinerande och rörande för publik i alla åldrar. Utan användning av röster utforskar Seña y Verbo oändliga möjligheter som är tillgängliga för kroppen och fantasin. Det är visuellt och mim som gäller, inget teckenspråk används.

 

Who can possibly understand you!? (Vem kan möjligt förstå dig!?): Tre döva personer, födda i hörande familjer, är indragen i en hörande värld. Tre olika sätt att hantera samma utmaning: hur kan jag kommunicera? Föreställningen är baserat på de faktiska vittnesmål från tre döva invånare i Mexico City. Föreställningen är på mexikanskt teckenspråk, samt en person som talar engelska.

Språkrådet lade år 2012 till fyrtio ord i sin nyordslista. Ett av dessa ord var VISUKAL: en sammansättning av orden VISUELL och MUSIKAL. Det formades under arbetet med Visukalprojektet där FAME Visukalen samt Visukalveckorna ingick. Visukalprojektet pågick i Örebro under våren 2012 och har på ett övertygande sätt visat vad teckenspråkig scenkonst kan vara. Den fråga vi ställer gäller vad det betyder och kan betyda i framtiden. Teckenspråkig kultur är nu och ska vara en självklarhet i Örebro.

 

Den ena delen i Visukalprojektet var FAME Visukalen, (idé och regi Josette Bushell- Mingo, konstnärlig ledare på Riksteaterns Tyst Teater). FAME Visukalen var en sinnlig visuell explosion med 32 medverkande på scenen inklusive en åttamannaorkester, film, dans och musik som både hörs och känns. FAME Visukalen är en bearbetning av FAME The Musical av David de Silva.

FAME Visukalen spelades på både svenskt teckenspråk samt svenskt tal. Föreställningen spelades på Örebro teater tjugo gånger under fyra veckor våren 2012 för 3 568 personer.

 

FAME Visukalen handlar om att tro på sig själv även när ingen annan gör det. Det är en tragikomisk, passionerad berättelse kring teman alla brottas med; kärlek, klass, identitet och kampen för att förverkliga sina drömmar… I FAME Visukalen får vi följa ett antal elever genom fyra år på skolan. Det blir en resa kantad av glädje och hårt arbete, kärlek och motgångar. De dansar, agerar, tecknar och sjunger sin väg mot sista året på skolan och examensföreställningen. Alla vill bli berömda men berömmelse kostar (…) Ordet visukal är en kombination av orden visuell och musikal.

FAME Visukalen lyfte frågor kring vem som har rätt till kulturen och vem som kan göra sin röst hörd. Projektet bygger på ett Örebro som vill förändra sig själv. En region och en stad som stolt vill visa upp en kulturell mångfald och vara en inspiration för andra regionen. "Vi är också stolta över att allt från scenbygge och produktion till scenisk gestaltning är en läroprocess där repetitioner och förberedelser följs av 15 praktikanter - både hörande, hörselskadade och döva.

 

 

Den andra delen i Visukalprojektet var Visukalveckorna. Huvudansvaret för Visukalveckorna hade Riksteatern Örebro län. Under de fyra veckor som FAME Visukalen pågick genomfördes 120 olika aktiviteter på olika platser runt om i Örebro. Ett karnevaltåg inledde det hela och därefter erbjöds allt från teckenspråkstält på våghustorget, öppen scen på Nya China, uppträdanden på teaterplan babytecken, dans, teater, performance, modefluga, sminkperformance, föreläsningar, workshops och mycket, mycket mer.

På Örebro länsteaters lokal fanns informationscentret dit man vände sig för frågor, programmaterial och övrig information. Visukalveckorna genomfördes med 45 samarbetspartners, medarrangörer och ideella krafter och med stöd från Örebro kommun, Allmänna arvsfonden, Regionförbundet Örebro och Adolf Lindgrens stiftelse.

Assistenten hälsar välkommen men Illusionisten verkar inte komma till den magiska föreställningen. Hur länge väntar man innan man frångår sin roll? Nöjer sig barnen med den mediokra Assistenten? Är Illusionisten speciell eller är alla magiska?

 

ILLUSIONISTENS ASSISTENS var en föreställning om väntan och självförtroende, både för döva och hörande för förskola till skolår 3. Den producerades i samarbete med Birgittaskolan.

 

Sagt i media:
"Det är verkligen en annorlunda, liten uppsättning Kalle Nilsson gjort. [...] "Illusionistens assistent" innehåller nästan ingen text. Kalle Nilsson dövtolkar smidigt det lilla som sägs, resten är ju helt visuellt, så för icke-hörande måste det vara en sällsynt väl fungerande föreställning." - Sveriges Radio.

8 modiga Örebroare har tagit över Tove Sahlins danssolo och gjort det till sitt:

 

Jimmy Ekeblad, Rebecca Andersson, Catharina Eklöf, Kristian Karlsson, Jilan Naif Amin, Christer Jonsson, Minho Han och Lilja Darzina.

 

Människans skakningar är temat för dansföreställningen MY OWN BODIES. Koreografen och scenartisten Tove Sahlin skakar i sitt kroppspolitiska solostycke loss och sätter rummet i rörelse med dans, ljud, objekt och ljus.

I MY OWN BODIES ALL STARS tar Tove Sahlin publiken till hjälp för att utveckla föreställningen. Under två veckor fick tio utvalda örebroare ta över stycket och göra det till sitt. Resultatet: MY OWN BODIES ALL STARS Örebro där 10 modiga Örebroare framförde Tove Sahlins danssolo och gjorde det till sitt den 11 och 12 oktober 2013.

 

 

Om MY OWN BODIES
Danssolot bygger på att skaka och skakas. Koreografen Tove Sahlin, som själv står på scenen, har tillsammans med ett konstnärligt team arbetat med att skaka om rummet med rörelse, ljud, objekt och ljus. Skaket är en slags minsta gemensamma nämnare för alla kroppar, gammal som nyfödd, sjuk som frisk. Människor skakas om av dramatiska händelser och skakar vid feber, starka emotioner och i sexuell njutning. Man kan också skaka loss i dans, skaka av sig obehagliga upplevelser eller skaka om ett rum med sin blotta närvaro.

I solot skakar dansaren envist i 45 min och publiken hänvisas till att fysiskt förnimma skak, inte bara från dansarens kropp utan också från olika ljudkällor och objekt i scenrummet. 25 lysande, ljudande och vibrerande lådor skakar med dansaren och skapar flera associationer. Publiken uppmanas att hålla i lådor och kan välkomnas att röra sig i rummet om de vill.

Om MY OWN BODIES ALL STARS
Tove jobbar med en grupp publikdeltagare som får se, syna, testa, bearbeta, kritisera, kopiera, demolera och ta över verket och göra det till sitt. Under lekfulla former stöttar koreografen processen och efter två veckors arbete med gruppen har föreställningen en nypremiär. Den nya föreställningen går under namnet My Own Bodies - All stars.

Koreografen Tove Sahlin skapar All stars i samarbete med Örebro Länsteater och Iris Hadar AB. Tanken med projekt är att fördjupa kontakten med publiken både rörande samtalet om själva dansföreställningen och publiken har en möjlighet att konkret tycka till om och påverka det de har sett.

 

 

 

Kartläggningen genomfördes av projektledaren med stöd av forskningsledaren och fokuserade på aktörer, intressenter, upplevelser, erfarenheter och framtidstankar utifrån Visukalprojektet (2011-2012).
Utgångspunkt är att en "aktör" har ett samhälleligt uppdrag med därmed medföljande maktbefogenheter och medel medan en "intressent" agerar på uppdrag av medlemmar eller intressegrupper med en hög kompetens och kännedom kring den aktuella frågeställningen.
Kartläggningen ska ge underlag till arbetet med en ansvarsfördelning och samverkansplan för regionen med både lång- och kortsiktiga perspektiv och nationell och internationell koppling.

 

 

Klick på bilden för att ladda ner Kartläggnings pdf.

Ett paper med titeln "Culture and Identity – on culture as a tool for an inclusive society" presenterades vid forskningskonferensen "Revisiting Identity (REID)" (Örebro universitet) den 22-24/10 av forskningsledare Marianne Öberg Tuleus.

Maria Norberg, projektledare, deltog i forskningskonferensen "Passion for language" vid Högskolan i Jönköping den 13-14/6, med presentationen "Sign languaging encounters singing and acting -Reflections on FAME Visukalen; an example of performing art as a tool for teaching and learning languages".

En workshop genomfördes den 14 maj 2013. Den inleddes med en problematiserande betraktelse utifrån den regionala kulturplanen av Marianne Öberg Tuleus. Därefter följde en fysisk, virtuell workshop med regissör Josette Bushell- Mingo och artister från FAME Visukalen. Workshopen avslutades med en diskussion, där samtliga drygt 50 närvarande deltog med reflektioner, synpunkter och frågor kring projekt DoT.

 

Projektet är ett 3- årigt regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Örebro länsteater med medel från Kulturrådet, Örebro läns landsting och Örebro kommun. Övriga samarbetspartner är Riksteaterns Tyst Teater, Örebro universitet, Riksteatern Örebro län, Iris Hadar AB, Fellingsbro Folkhögskola, Örebro dövas förening, Örebro riksteaterförening som på olika sätt medverkar med nätverk, kompetens och resurser. Övriga samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Tolkcentralen och Kulturskolan Örebro kommun.

Fler samarbetspartners önskas!


Projektet har en övergripande styrgrupp, en styrgrupp för forskningen och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen kommer att variera i storlek under projektets gång.

 

 

Kontaktpersoner övergripande för DoT är Petra Weckström samt projektassistent Susanne Andersson.

Kontaktpersoner för Wonderland är Casper Lund och Alexandra Royal.

 

 

 

Project DoT, Delaktighet och teater (Participation and theater) builds upon meetings (between people and between sectors) as a fundamental tool for change in societal arenas. An overarching goal in DoT is to contribute towards a more equal and democratic society in the 21st century. Through collaboration and exchange, through research and documentation, DoT engages the performing arts and the infrastructure of cultural politics in order to enrichen different sectors in society. Here scholars from and streams at CCD, especially those that focus marginalization issues vis-à-vis identity positions of deafness and gender, participate in inspirational dialogues with the regional and national theatre in a two-way enrichment project.

 

 

 

 

Örebro länsteater

 

Örebro länsteater har som uppdrag att erbjuda invånare länet professionell teater av hög konstnärlig kvalitet samt vara en regional resurs för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika former. Teaterverksamheten produceras till övervägande del av en egen fast ensemble.

Visionen lyder: ”Teatern i centrum  – av staden, i det demokratiska samtalet och i människors vardag.”

Örebro länsteater ska vara en fri och obunden kraft som genom sitt konstnärliga arbete initierar, kritiserar och reflekterar över de processer som skapar samhället. Teatern skapar flerdimensionella berättelser som visar på tillvarons komplexitet och skapar bränsle till engagemang och samtal. Teatern vill ta en mer central plats i samhället och vara en motor för stadens och regionens utveckling. Teatern ska utgöra en del av vardagslivet för barn, unga och vuxna i hela länet.

Örebro länsteater är ett aktiebolag ägt till 91% av Region Örebro län och till 9% av Örebro kommun.

 

Descripton of Örebro länsteater

 

The primary mission of Örebro länsteater(Örebro County Theater) is to offer citizens in the region professional theatre of the highest quality and to act as a regional resource for professional and amateur theatre practitioners as well as for educational institutions at every level. Its productions are in large part created with its own permanent company.


With the vision, ”Theatre in the center of the city, of our democratic dialogue and in the daily life of our citizens", Örebro länsteater strives to be a free and independent voice, which through its artistic endeavors initiates, criticizes and reflects over the processes that create society. Theatre generates multidimensional stories that reveals the complexity of existence and provides the fuel for engagement and debate. Örebro länsteater collaborates with different sectors in society in two-way enrichment projects with a number of goals, including mutual learning and contributing towards a more equal, democratic and inclusive society for all.


Örebro länsteater is a corporate body that is owned by Region Örebro County (91%), and the Municipality of Örebro (9%).

 

 

 

Hej! Jag är VD på Örebro Länsteater och projektansvarig för DoT.
Jag är bland annat utbildad dramapedagog och har tidigare jobbat på Riksteatern med främst barn och ungdomsteater. Jag kan lite svenskt teckenspråk, gillar att åka skidor och busa med mina barn. Jag tror att ingenting är omöjligt om vi bara vågar hjälpas åt.

 

 

 

 

Örebro läns landsting

Jag har tidigare arbetat som kulturchef på kommunal nivå i över 10 år, senast i Askersunds kommun.
Har gått TAKK-kurs (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) men det var längesen.
Däremot hyfsad på italienska med tillhörande kroppsspråk.

 

 

 

Riksteatern Örebro Län

Jag har arbetat för Riksteatern Örebro län sedan 2002 med främjande av teater och scenkost på olika sätt. Inom teckenspråkig kultur har min största utmaning hittills varit som projektledare för Visukalveckorna. Förutom att vara kulturaktiv även på min fritid försöker jag balansera upp livet med yoga, vänner, lite resor och att göra något nytt varje år. En viktig livskvalitétshöjare är min egen morgonlatte.

 

 

 

Iris Hadar

Jag är från början teckenspråkstolk och har lång erfarenhet av det. Just nu arbetar jag på Iris Hadar, är utbildare och uppdragsansvarig för "Yrkesintroduktion för döva". Vi jobbar med arbetsmarknadsutbildningar för döva i Örebro.

 

 

 

Riksteaterns Tyst Teater

 

Jag är tillförordnad administrativ uppdragsledare för Riksteaterns Tyst Teater. Har tidigare jobbat som producent för Tyst Teater och ansvarat för produktioner som "Vi betalar inte, vi betalar inte" och "FAME Visukalen". Jag började jobba på Riksteatern 2010.

 

 

 

Örebro Kommun

 

Helene Lis är kultur och fritidschef i Örebro kommun och ordförande i styrgruppen för Örebros 750-årsjubileum.

 

 

 

 

Josette Bushell-Mingo är konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater och curator för Wonderland.

 

 

 

 

Hej! Mitt namn är Casper Lund.
Självutnämnd mästare på äppelkakor.
Det ska bli kul att utforska det oförutsägbara tillsammans med de andra i projektet. Min roll blir att göra det omöjliga möjligt.
Det ser jag fram emot!

 

 

 

Jag heter Daniel Andersson och är en västkustbo som flyttade till Örebro för några år sedan. Tidigare har jag bland annat jobbat på Örebro länsteater i samband med FAME Visukalen, vilket ju var startskottet för DoT. Detta gör det förstås extra roligt att komma tillbaka och jobba med detta projekt!

 

 

 

 

 

 

Hej! Här kommer en glad tjej som brinner för kultur, scenkonst och att inspirera människor i alla ålder att tro på att se möjligheten att människor kan! Jag heter Amina Ouahid och jobbar på Riksteaterns Tyst Teater i Stockholm som konstnärlig assistent. Lite roliga fakta, jag har bott här i Örebro i tre år och har varit med föreställningen Fame Visukalen som skådespelare. Jag tror absolut på projektet Wonderland som en nyckel till utveckling för Örebro som stad. Projektet Wonderland skapar möten mellan människor som kan leda till förändring, därför känner jag mig hedrad och glad över att jag får vara en del av projektet!

 

 

 

 

 

 

Jag heter Alexandra Royal och är i grunden gymnasielärare som brinner för kultur, ungdomar och kaffe. Jag älskar fortfarande mitt jobb som lärare och har min ena fot kvar där, men med den andra foten vill jag gärna sätta på något nytt för att utvidgas och utvecklas. Den foten har nu hamnat på projektet Wonderland och jag lovar att vi kommer att lämna fotavtryck! Wonderland, här kommer vi!

 

 

 

Jag är projektassistent och kontaktperson i projektet DoT på Örebro länsteatern och jobbar med att förmedla frågor och information.
Vem är jag? Jag är uppväxt i Örebro, teckenspråkig och älskar inspirationer och har nästan alltid idéer/tankar samtidigt är jag en noggrann, aktiv person som gillar ordning och reda!
Förutom att brinna för kultur och konst så finns det andra saker i mitt liv som jag får energi från. Min familj, vara ute och jogga i den ljuva skogen/staden eller besöka sevärdheter i Sverige och världen.

 

 

 

Jag heter Sara Larson och har arbetat som Teckenspråks och dövblindtolk sedan 2003. För två år sedan fick jag chansen att via mitt jobb på Tolkcentralen ÖLL vara en av tolkarna till skådespelarna under repetitionstiden av FAME-Visukalen. Eftersom teater, musik, träning, konstnärligt och kreativt skapande är områden jag tycker mycket om så trivdes jag verkligen i uppdraget. Nu ser jag på nytt fram emot att i tolkning få vara en del i och följa det som utmynnat i projekt Wonderland.

 

 

 

 

 

 

Jag heter Emma Nordlund och har sedan 2003 arbetat som teckenspråkstolk i Örebro. Jag gillar kultur! Dans, konst och stickning! Sa jag stickning?
Jag var precis som Sara med och tolkade under Fame-produktionen och det gav mersmak. Att få vara en del av arbetet i Wonderland känns som en rolig och spännande utmaning.